Personvernpolicy

Last updated: December 2023

Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Det er viktig for oss at du forstår personvernerklæringen vår. Hvis noe er uklart, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til hjelp@givn.no

Givn gjør det mulig for bedrifter å selge gavekort på nett. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare på vår hjemmeside, domener og mobile applikasjoner, heretter kalt «tjenestene». For å kunne levere tjenestene våre til deg, er vi er avhengige av å samle inn og behandle personopplysninger.

Samtykke

Ved å bruke tjenestene, eller tillate noen å bruke tjenestene på dine vegne, samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger i henhold til personvernerklæringen beskrevet i dette dokumentet.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan kobles til deg som person. For eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, eller personnummer. Atferdsmønster regnes også som en personopplysning. Det kan være informasjon om hvor du handler, hvor du beveger deg i løpet av en dag, eller hva du søker på nettet.

En behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger. For eksempel å samle inn, registrere, sammenstille, lagre og utlevere personopplysninger. Det kan også være en kombinasjon av disse behandlingene. Konkret hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler beskrives i punkt 2 og 3 i denne personvernerklæringen.

 1. Behandlingsansvarlig

  Givn Norge AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det vil fremkomme av hvert enkelt punkt dersom vi har delegert det daglige ansvaret. Dette gjelder kun ansvaret for å gjennomføre oppgavene, og ikke det overordnede ansvaret.

 2. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

  For å kunne levere tjenestene, samler vi inn følgende personopplysninger:

  Fra Brukersteder

  Vi samler personopplysninger fra deg (som selger gavekort gjennom tjenesten) i forbindelse med:

  • Registrering for å få tilgang til tjenestene som Brukersted
  • Forespørsler og supporthenvendelser
  • Våre spørreundersøkelser
  • Bruk av tjenestene.

  Følgende personopplysninger samles inn:

  • Navn
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Postnummer
  • Telefonnummer

  For å legge til rette for utbetaling av omsetning og sikre korrekt økonomisk rapportering, samler vi også inn kontonummer til bedriften din.

  Fra Gavekortkjøpere

  Vi samler personopplysninger i forbindelse med:

  • Kjøp av gavekort 
  • Forespørsler og supporthenvendelser
  • Spørreundersøkelser

  Følgende personopplysninger samles inn ved kjøp av gavekort:

  • Navn, e-post og telefonnummer
  • Hvilket Brukersted du har foretatt kjøp på og hvilket produkt som er kjøpt og kjøpsmetode (kort/faktura)

  Ved forespørsler og supporthenvendelser samler vi inn personopplysningene du oppgir. Ved spørreundersøkelser samler vi inn personopplysninger fra spørreskjemaet.

  Fra Gavekortmottakere

  Vi samler personopplysninger om mottaker av gavekort, i forbindelse med:

  • Levering eller utsendelse av gavekort.

  Følgende personopplysninger samles inn ved levering/utsendelse av gavekort:

  • Navn og telefonnummer

  Lagret informasjon om gavekortmottakere slettes 3 år påfølgende den datoen hvor gavekortet blir brukt eller utløper (det som inntreffer først).

  Anonyme personopplysninger

  For å forbedre, tilpasse og vedlikeholde tjenestene vi leverer, samler vi inn og analyserer anonymiserte personopplysninger når du besøker eller benytter tjenestene og applikasjonene våre.

  Følgende personopplysninger samles inn og analyseres:

  • Nettlesertype
  • Beskrivelser av dine enheter og programvare
  • Domenenavn på din Internettjenesteleverandør
  • Din omtrentlige geografiske lokasjon
  • Din registrerte bruk av tjenesten
  • Tidspunkt for bruk av tjenesten

  Vi henter inn disse opplysningene, er ved bruk av «cookies». Dette er informasjonskapsler som lagrer informasjon fra din nettleser når du går inn på på sidene våre. Du kan til enhver tid deaktivere cookies i nettleseren din.

 3. Hvorfor behandles disse opplysningene?

  Brukersted

  Vi behandler dine personopplysninger for å:

  • Kunne levere tjenesten og gjennomføre salg av dine produkter, behandle dine henvendelser før, under og etter et salg. 
  • Tilrettelegge for utbetaling av omsetning til Brukersted og sikre økonomisk rapportering.
  • Godkjenne innlogging på Siden

  Gavekortkjøper

  Vi behandler dine personopplysninger for å:

  • Håndtere dine henvendelser før, under og i etterkant av et kjøp. 
  • Sikre betaling for ditt kjøp og sende produkt og kvittering til deg på e-post.
  • Når du oppgir kortnummer, utløpsdato og CVC-kode for å kjøpe gavekort, bruker vi opplysningene til å gjennomføre transaksjonen. Disse videresendes til vår betalingsformidler og blir ikke lagret hos oss.
  • Når du oppgir personnummer og leveringsadresse for å kjøpe gavekort med faktura, bruker opplysningene til å gjennomføre utsending av fakturaen. Disse videresendes til får samarbeidspartner, som gjennomfører en kredittsjekk før faktura eventuelt sendes ut.

  Gavekortmottaker

  Vi behandler dine personopplysninger for å:

  • Sikre leveranse av gavekortet til mottaker.
  • Sørge for en god brukeropplevelse i tilfelle gavekortet mistes og må hentes frem igjen.

 4. Rettslig grunnlag

  Brukersteder og gavekortkjøpere/gavekortmottakere

  Personopplysninger som behandles for å kunne gjennomføre tjenesten har hjemmel ipersonopplysningsloven § 8a (GDPR Artikkel 6b).

  Behandling av personopplysninger ut over dette hentes inn ved ditt eventuelle samtykke. Duhar rett til å trekke dette samtykket tilbake når som helst. Ta kontakt med oss på hjelp@givn.no.

  Personopplysninger som behandles for å oppfylle er rettslig forpliktelse, har hjemmel i personopplysningsloven 8b (GDPR Artikkel 6c) Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til bokføringsloven og kassaforskriften.

 5. Hvor hentes opplysningene fra?

  Brukersteder og gavekortkjøpere/mottakere

  Vi henter inn personopplysningene når du legger inn disse ved opprettelse og bruk av din konto, når du som gavekortkjøper kjøper et gavekort eller når du som gavekortmottaker mottar et gavekort.

 6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

  Ut over personopplysningene som er nødvendige for å levere tjenestene våre til deg, er det frivillig å oppgi personopplysninger til oss.

 7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

  Vi deler personopplysningene med våre underleverandører der det er relevant for å kunnebehandle personopplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen. For å sikre at personopplysningene blir behandlet i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlov, inngår vi databehandleravtaler med alle underleverandører.

 8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

  Personopplysningene lagres i tjenestene og hos våre underleverandører. Vi lagrer opplysningene så lenge en konto er aktiv. Hvis Brukerstedet inaktiverer kontoen lagrer vi opplysningene i inntil fem år.Vi sletter også personopplysningene hvis du trekker tilbake samtykke og det ikke finnes et annet rettslig grunnlag for behandlingen.

 9. Hvilke rettigheter har du som registrert, og hvilket lands lovverk gjelder?

  Du har rett til å bli glemt. Dette innebærer at du kan kreve å få dine personopplysninger slettet, og du kan motsette deg behandling av personopplysninger ut over de som er nødvendige for å kunne gjennomføre tjenestene. Du har krav på å få henvendelsen din besvart innen én måned. Vi forholder oss til norsk lov.

 10. Hvordan sikres opplysningene?

  Personopplysningene sikres gjennom vår internkontroll og vilkår, som er tilpasset dagens lovverk.

  Databehandleravtalene med våre samarbeidspartnere, regulerer deres bruk av personopplysningene til konkrete formål og sikrer konfidensialitet.

 11. Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på: hjelp@givn.no.

Givn Norge AS
Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim
Org.no 927 405 938 MVA
Contact Us Buyer's terms and conditions (NO) Privacy policy (NO)