Personvernpolicy

Sist oppdatert: mai 2022

Personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvilke rettigheter du har. Det er viktig for oss at du forstår personvernerklæringen vår. Hvis noe er uklart, kan du kontakte oss ved å sende en e-post til hjelp@givn.no

Givn gjør det mulig for bedrifter å selge gavekort på nett. Vi gjør dette, gjennom tilgjengelig programvare på vår hjemmeside, domener og mobile applikasjoner, heretter kalt «tjenestene». For å kunne levere tjenestene våre til deg, er vi er avhengige av å samle inn og behandle personopplysninger.

Samtykke

Ved å bruke tjenestene, eller tillate noen å bruke tjenestene på dine vegne, samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger i henhold til personvernerklæringen beskrevet i dette dokumentet.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan kobles til deg som person. For eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, eller personnummer. Atferdsmønster regnes også som en personopplysning. Det kan være informasjon om hvor du handler, hvor du beveger deg i løpet av en dag, eller hva du søker på nettet.

En behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger. For eksempel å samle inn, registrere, sammenstille, lagre og utlevere personopplysninger. Det kan også være en kombinasjon av disse behandlingene. Konkret hvilke personopplysninger vi samler inn og behandler beskrives i punkt 2 og 3 i denne personvernerklæringen.

 1. Behandlingsansvarlig

  Givn Norge AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det vil fremkomme av hvert enkelt punkt dersom vi har delegert det daglige ansvaret. Dette gjelder kun ansvaret for å gjennomføre oppgavene, og ikke det overordnede ansvaret.

 2. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

  For å kunne levere tjenestene, samler vi inn følgende personopplysninger:

  Brukersteder

  Vi samler personopplysninger fra deg (bruker av tjenesten) i forbindelse med:

  • Registrering for å få tilgang til tjenestene som Brukersted
  • Forespørsler og supporthenvendelser
  • Våre spørreundersøkelser
  • Bruk av tjenestene.

  Følgende personopplysninger samles inn:

  • Navn
  • Adresse
  • E-postadresse
  • Postnummer
  • Telefonnummer

  For å legge til rette for utbetaling av omsetning og sikre korrekt økonomisk rapportering, samler vi også inn kontonummer og faktureringsadresse.

  Gavekortkjøpere, gavekortmottaker og besøkende på tjenestene

  Vi samler personopplysninger i forbindelse med:

  • Kjøp av gavekort 
  • Forespørsler og supporthenvendelser
  • Spørreundersøkelser

  Følgende personopplysninger samles inn ved kjøp av gavekort:

  • Navn, e-post og telefonnummer
  • Opplysninger om atferdmønster (Nedtrekk)
  • Hvilket Brukersted du har foretatt kjøp på og hvilket produkt som er kjøpt, kjøpsmetode (kort/faktura), om du har mottatt gavekort og kvittering på SMS
  • Dato og pris for innløsning av gavekort

  Mener du at et Brukersted samler inn personopplysninger de ikke har lov til? Ta kontakt med oss på hjelp@givn.no.

  Ved forespørsler og supporthenvendelser samler vi inn personopplysningene du oppgir. Ved spørreundersøkelser samler vi inn personopplysninger fra spørreskjemaet.

  Anonyme personopplysninger

  For å forbedre, tilpasse og vedlikeholde tjenestene vi leverer, samler vi inn og analyserer anonymiserte personopplysninger når du besøker eller benytter tjenestene og applikasjonene våre.

  Følgende personopplysninger samles inn og analyseres:

  • Nettlesertype
  • Beskrivelser av dine enheter og programvare
  • Domenenavn på din Internettjenesteleverandør
  • Din omtrentlige geografiske lokasjon
  • Din registrerte bruk av tjenesten
  • Tidspunkt for bruk av tjenesten

  Vi henter inn disse opplysningene, er ved bruk av «cookies». Dette er informasjonskapsler som lagrer informasjon fra din nettleser når du går inn på på sidene våre. Du kan til enhver tid deaktivere cookies i nettleseren din.

  Potensielle Brukersteder

  Vi samler inn følgende personopplysninger om potensielle kunder:

  • Navn
  • E-postadresse, etter en eventuell avtale med den potensielle kunden.
  • Telefonnummer

 3. Hvorfor behandles disse opplysningene?

  Brukersted

  Vi behandler dine personopplysninger for å:

  • Kunne levere tjenesten og gjennomføre salg av dine produkter, behandle dine henvendelser før, under og etter et salg. 
  • Tilrettelegge for utbetaling av omsetning til Brukersted og sikre økonomisk rapportering.
  • Godkjenne innlogging på Siden

  Gavekortkjøper/gavekortmottaker

  Vi behandler dine personopplysninger for å:

  • Håndtere dine henvendelser før, under og i etterkant av et kjøp. 
   undefined
  • Håndtere påminnelser ved utløp av gavekort
  • Sikre betaling for ditt kjøp og sende produkt og kvittering til deg, eller til Gavekortmottaker, på e-post og SMS.
  • Når du oppgir kortnummer, utløpsdato og CVC-kode for å kjøpe gavekort, bruker vi opplysningene til å gjennomføre transaksjonen. Disse videresendes til vår betalingsformidler og blir ikke lagret hos oss.
  • Når du oppgir personnummer og leveringsadresse for å kjøpe gavekort med faktura, bruker opplysningene til å gjennomføre utsending av fakturaen. Disse videresendes til får samarbeidspartner, som gjennomfører en kredittsjekk før faktura eventuelt sendes ut.
  • Opprette en oversikt over solgte og innløste gavekort som kan lastes ned med informasjonen som hentes inn når du kjøper et gavekort.

  Oversikten over gavekort i omløp har følgende bruksområder, som er nødvendige for å gjennomføre tjenesten

  • Support: Sende ut gavekort på nytt, søke opp kjøpere/mottakere, sjekke refunderinger og innløsnings-status på et gavekort.
  • Betaling: Grunnlag for utbetaling til Brukerstedet samt beregning av provisjon

  Forutsatt at du har gitt et eget samtykke til dette brukes kontaktopplysningene dine i deltagerlisten til:

  • Å sende deg nyhetsbrev
  • Å sende deg tilbud på SMS
  • Gi Brukerstedet mulighet til å kontakte deg på SMS og e-post med praktisk info om selve gavekortet.

  Potensielle Brukersteder

  Vi behandler dine personopplysninger for å kunne markedsføre tjenestene våre og koordinere denne aktiviteten. Opplysningene brukes til å ta kontakt med deg på telefon, og – hvis du har gitt samtykke til det – kontakte deg via e-post.

 4. Rettslig grunnlag

  Brukersteder og gavekortkjøpere/gavekortmottakere

  Personopplysninger som behandles for å kunne gjennomføre tjenesten har hjemmel ipersonopplysningsloven § 8a (GDPR Artikkel 6b).

  Behandling av personopplysninger ut over dette hentes inn ved ditt eventuelle samtykke. Duhar rett til å trekke dette samtykket tilbake når som helst. Ta kontakt med oss på hjelp@givn.no.

  Personopplysninger som behandles for å oppfylle er rettslig forpliktelse, har hjemmel i personopplysningsloven 8b (GDPR Artikkel 6c) Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til bokføringsloven og kassaforskriften.

  Potensielle Brukersteder

  Personopplysninger som behandles for å kunne markedsføre tjenestene våre har hjemmel i personopplysningsloven § 8f (GDPR Artikkel 6f) og markedsføringsloven §15.

  Hvis du ikke ønsker å stå oppført i Givns adresseregister, kan du kreve å få opplysnignene dine slettet.

 5. Hvor hentes opplysningene fra?

  Brukersteder og gavekortkjøpere/mottakere

  Vi henter inn personopplysningene når du legger inn disse ved opprettelse og bruk av din konto, når du som gavekortkjøper kjøper et gavekort eller når du som gavekortmottaker mottar et gavekort.

  Potensielle Brukersteder

  Vi henter opplysninger fra kilder som allerede er offentlig tilgjengelige som Brukerstedets nettside og Brønnøysundregisteret via bedriftsdatabasene Proff.no og Purehelp.no

 6. Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

  Ut over personopplysningene som er nødvendige for å levere tjenestene våre til deg, er det frivillig å oppgi personopplysninger til oss.

 7. Utleveres opplysningene til tredjeparter?

  Vi deler personopplysningene med våre underleverandører der det er relevant for å kunnebehandle personopplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen. For å sikre at personopplysningene blir behandlet i samsvar med denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlov, inngår vi databehandleravtaler med alle underleverandører.

 8. Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

  Personopplysningene lagres i tjenestene og hos våre underleverandører. Vi lagrer opplysningene så lenge en konto er aktiv. Hvis Brukerstedet inaktiverer kontoen lagrer vi opplysningene i inntil fem år.Vi sletter også personopplysningene hvis du trekker tilbake samtykke og det ikke finnes et annet rettslig grunnlag for behandlingen.

 9. Hvilke rettigheter har du som registrert, og hvilket lands lovverk gjelder?

  Du har rett til å bli glemt. Dette innebærer at du kan kreve å få dine personopplysninger slettet, og du kan motsette deg behandling av personopplysninger ut over de som er nødvendige for å kunne gjennomføre tjenestene. Du har krav på å få henvendelsen din besvart innen én måned. Vi forholder oss til norsk lov.

 10. Hvordan sikres opplysningene?

  Personopplysningene sikres gjennom vår internkontroll og vilkår, som er tilpasset dagens lovverk.

  Databehandleravtalene med våre samarbeidspartnere, regulerer deres bruk av personopplysningene til konkrete formål og sikrer konfidensialitet.

 11. Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på: hjelp@givn.no.

Givn Norge AS
Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim
Org.nr 927 405 938 MVA
Kontakt oss Vilkår for kjøpere Personvernpolicy