Standardvilkår for gavekortkjøpere

Sist oppdatert: februar 2024

 1. Foretaksinformasjon

  Givn Norge AS | Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim, hjelp@givn.no 

  Org.nr 927 405 938MVA

 2. Benevnelse av parter og tjeneste

  Leverandør: Givn Norge AS

  Tjeneste: Gavekort-tjenesten Givn.no

  Brukersted: Bedrift som selger gavekort gjennom Tjenesten

  Plattformgavekort: Et gavekort som kan brukes/innløses på tvers av flere Brukersteder. “Givn Trondheim” er et eksempel på et slikt plattformgavekort.

  Direktegavekort: Et gavekort som kan brukes/innløses på et spesifikt Brukersted

  Kjøper: Person eller organisasjon som kjøper et Direktegavekort eller et Plattformgavekort via tjenesten (Givn.no).

 3. Tjenesten

  Leverandøren er teknisk tilrettelegger for Tjenesten (Givn.no). 

  Ved kjøp av Direktegavekort er alle rettigheter og forpliktelser etter kjøpsavtalen mellom Kjøper og Brukersted som selger. Kjøpsavtalen inngås for Kjøpers og Brukersteds egen regning og risiko. Leverandør har ikke kontroll over, eller ansvar for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten eller eksistensen av varer/tjenester som selges. Leverandøren er kun ansvarlig for den tekniske leveransen av Tjenesten, og skal utover dette holdes utenfor Brukerstedets og Kjøpers avtalerelasjon. Eventuelle konflikter forårsaket av Brukersted eller Kjøper må løses mellom disse partene. Kjøper kan under ingen omstendighet holde Leverandøren ansvarlig for mangler ved varen/tjenesten som gavekortet veksles inn i/brukes til betalingsmiddel for å erverve. 

  Ved kjøp av Plattformgavekort er Leverandør juridisk motpart frem til innløsing av gavekortet. Ved innløsing overføres ansvaret for levering av vare/tjeneste til det Brukersted hvor gavekortet innløses.

 4. Priser

  Alle priser vises inkl. og ekskl. mva. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før kjøpet gjennomføres.

 5. Betaling for privatpersoner

  Betaling skjer med betalingskort eller faktura. For kjøp med faktura gjelder leverandørens vilkår.

 6. Betaling bedrift

  Bedriftskunder kan betale med faktura. Ved betaling via faktura samarbeider vi med TWO AS for betalingsløsning (personvernpolicy) og Kredinor AS for fakturakjøp. For å handle på faktura som bedrift må du oppgi organisasjonsnummer. Forutsetninger for å få handle mot faktura er blant annet at du representerer et norsk aksjeselskap med folkeregistrert adresse i Norge, og at du er over 18 år. En kredittsjekk av foretaket du representerer vil bli gjort. Fakturaer kjøpt av Kredinor AS er Kredinor AS sin eiendom, befriende betaling kan kun skje til Kredinor AS. Fakturaens betalingsvilkår er 30 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli sendt til inkasso.

  Faktura leveres på EHF dersom bedriften er registrert i ELMA-registeret.

  Dersom faktura ikke betales kan gavekort ugyldiggjøres/slettes.

 7. Leveranse

  Varen sendes elektronisk i hht valgt leveransemåte og valgt tidspunkt.

 8. Opphør av Brukersted

  Leverandøren kan ikke under noen omstendighet holdes økonomisk ansvarlig dersom et Brukersted slås konkurs, avvikles eller av andre grunner ikke kan veksle gavekort inn i en tjeneste eller et produkt. Eventuelle konflikter må løses mellom Brukersted og Kjøper.

 9. Angrerett

  I følge angrerettloven har Kjøper 14 dager angrefrist, gjeldende fra den dagen varen er mottatt, her følgelig 14 dager fra når gavekortet er mottatt av Kjøper. Dersom Kjøper vil benytte seg av angreretten, skal Kjøper fylle ut angrerettskjema vedlagt forsendelsen og returnere til Leverandøren. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. 

  Dersom gavekortet er helt eller delvis innløst innen angrefristen, frafaller angreretten overfor Leverandøren.

  Angreretten gjelder kun for privatpersoner.  

 10. Varighet

  Varigheten på gavekortet er normalt angitt. Dersom dette ikke er opplyst, gjelder ordinær foreldelsesfrist på 3 år. Kjøper kan anmode Leverandør om forlengelse av varigheten.

 11. Personopplysninger

  Leverandøren behandler persondata i henhold til personopplysningsloven. Ved bruk av tjenesten samtykker Kjøper i Leverandørens behandling av personopplysninger i henhold til Leverandørens personvernerklæring.

 12. Force Majeure

  Dersom gavekortet ikke kan innløses pga forhold som er utenfor Leverandørens kontroll, som f.eks, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, brann, terrorsituasjoner ol., er Leverandøren ikke ansvarlig for skade eller ulempe som voldes Kunden. Kunden kan ikke kreve beløpet refundert av Leverandøren. Eventuelle konflikter må løses mellom Kjøper og Brukersted.

 13. Bruk av Tjenesten

  Ved bruk av Tjenesten bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert vilkårene. Dersom du ikke aksepterer vilkårene, skal du ikke bruke Tjenesten eller gjennomføre kjøp. 

Givn Norge AS
Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim
Org.nr 927 405 938 MVA
Kontakt oss Vilkår for kjøpere Personvernpolicy