Standardvilkår for brukersteder

Sist oppdatert: mai 2022

 1. Foretaksinformasjon

  Givn Norge AS | Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim, tlf. 22 55 21 00, hjelp@givn.no

  Org.nr 927 405 938

 2. Benevnelse av parter og tjeneste

  Leverandør: Givn Norge AS

  Brukersted: Foretak som tar i bruk Givn for salg av gavekort

  Kjøper: Person eller organisasjon som kjøper gavekort hos Brukersted eller et Fellesgavekort som kan innløses på flere Brukersteder

  Tjeneste: Gavekort-tjenesten Givn

  Bruker: Person hos foretak som har tilgang til Tjenesten, brukerkonto og salgsside

  Siden: Brukerkonto og salgssiden

 3. Tjenesten

  Leverandøren er teknisk tilrettelegger for gavekort-tjenesten Givn. Tjenesten tilbys forutsatt at Brukersted godtar vilkårene i dette dokument. Tjenesten består av en selvbetjent nettportal for opprettelse og salg av gavekort samt medlemskap i et Fellesgavekort. Et fellesgavekort er et gavekort som kan innløses hos flere brukersteder.

  Leverandøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer i tjenesten, herunder fjerne gavekort/fellesgavekort, fjerne medlemmer i Fellesgavekort og fjerne eller legge til funksjoner.

 4. Rettigheter og forpliktelser

  Kjøpsavtalen mellom Brukersted og Kjøper inngås for Brukerstedets og Kjøpers egen regning og risiko. Brukerstedet plikter å overholde avtalen og gjennomføre leveransen ved innløsning av gavekortet. Leverandør skal holdes skadefri ved unnlatelse av plikten til å overholde avtalen.

  Brukersted som er medlem i et Fellesgavekort forplikter seg til å godta gavekortet som betalingsmiddel så lenge Brukerstedet er medlem av et Fellesgavekort. Dersom et Brukersted ønsker å melde seg ut av et Fellesgavekort, er Brukerstedet likevel forpliktet til å akseptere de aktuelle Fellesgavekortene som betaling i 6 måneder etter utmelding.

  Ved innløsning av gavekort forplikter Brukerstedet å registrere innløsningen på Siden. Leverandøren har rett til å utvide varigheten på gavekortet.

 5. Bruk av tjenesten

  Ved å benytte deg av, eller gå inn på tjenesten, godtar du alle vilkår, andre driftsregler, retningslinjer og prosedyrer som kan bli publisert fra tid til annen av Leverandøren. IKKE BENYTT DEG AV TJENESTEN dersom du ikke godkjenner alle vilkår, driftsregler, retningslinjer og prosedyrer beskrevet i dette dokumentet.

  Leverandøren forbeholder seg retten til å endre vilkårene for bruk av tjenesten til enhver tid.

  Det er ditt ansvar å sjekke vilkårene periodevis for å se etter endringer, men endringer som åpenbart vil være en ulempe for Brukerstedet, vil bli varslet skriftlig i forveien. Din fortsatte bruk av Tjenestene etter endringer i vilkårene gjør at du godtar de nye vilkårene.

  Dersom du ikke godtar alle endringene i vilkårene må du slutte å gå inn på, se gjennom og ellers bruke Tjenesten.

  For å benytte Tjenesten må Brukerstedet være et registrert foretak.

  Du skal ikke selv, eller ved å gi tillatelse til andre, direkte eller indirekte:

  Endre, reprodusere eller skape kopier av hele eller deler av Tjenesten eller Sideinnholdet
  Forsøke å avdekke kildekoden eller strukturen, rekkefølgen eller organiseringen av hele eller deler av Tjenesten

  Være engasjert i noen som helst aktivitet som forstyrrer eller ødelegger Tjenesten.
  Brukerstedet og dets brukere godtar at alt materiale på Tjenesten(e) inkludert, men ikke begrenset til: informasjon; data; programvare; tekst; designelementer; grafikk; bilder og annet innhold er beskyttet av gjeldende lover og regler for opphavsrett. Leverandøren eier dette innholdet, men enkelte deler av innholdet kan bli gjort tilgjengelig for Leverandør gjennom avtaler med tredjeparter.

  Brukerstedet og dets brukere godtar å ikke selge, lisensiere, leie, modifisere, distribuere, kopiere, reprodusere, overføre, vise offentlig, offentlig oppføre, publisere, tilpasse, redigere eller skape avledet arbeid av noe innhold på Tjenesten(e), med mindre Leverandøren har gitt skriftlig tillatelse til det, eller det skjer i forbindelse med din bruk av den tiltenkte funksjonaliteten av Tjenesten.

 6. Innhold

  Alt av innhold som legges inn på Siden kan fritt brukes av Leverandøren til å reprodusere, tilpasse, tilrettelegge, distribuere, fremvise, publisere, eller skape avledende verk på Brukerstedets innhold til promotering av Brukerstedeter på Leverandørs nettside og plattformer for øvrig, samt markedsføring av Leverandør og analyseformål.

  Ved å registrere konto på Tjenesten bekrefter brukeren at denne har nødvendig myndighet til å publisere innhold på gjeldende salgssider registrert på Leverandørens domene, og at innholdet

  • ikke bryter, misbruker eller er i konflikt med rettigheter til en tredjepart, herunder opphavsretten
  • overholder gjeldende lover og reguleringer.

  Alle kostnader i forbindelse med brudd på opphavsrett eller brudd på lover og reguleringer, skal belastes Brukersted.

  Innholdet du registrerer må være sannferdig. Leverandøren forbeholder seg retten til å fjerne ditt innhold fra Siden når som helst, dersom Leverandøren mener at innholdet ikke samsvarer med ovennevnte vilkår.

  Du godtar også at Leverandøren kan bruke Brukerstedets navn, samt logo, for det formål å identifisere Brukerstedet som en eksisterende eller tidligere kunde av Leverandør både på Siden og i markedsføring- og promoteringsmateriale.

 7. Restriksjoner

  Brukerstedet, eier og brukere er ansvarlig for alt innhold, uansett form, som du gjør tilgjengelig gjennom Tjenesten(e), inkludert til Kjøpere og andre brukere av Tjenesten. Du som eier/bruker godtar å ikke bruke Tjenesten(e) til å:

  Tilgjengeliggjøre innhold som er ulovlig, skadelig, truende, misbrukende, plagende, nedsettende, vulgært, uanstendig, ærekrenkende, angripende for andres privatliv, hatefull, rasistisk, etnisk nedsettende eller upassende.

Givn Norge AS
Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim
Org.nr 927 405 938 MVA
Kontakt oss Vilkår for brukersteder Personvernpolicy