logo

Vilkår for gavekortkjøpere

Oppdatert 26. oktober 2020

1. Foretaksinformasjon

Hoopla AS | Sorgenfriveien 9, 7031 Trondheim, tlf. 22 55 21 00, hjelp@givn.no 

Org.nr 997 312 368MVA

2. Benevnelse av parter og tjeneste

Leverandør: Hoopla AS

Brukersted: Foretak som tar i bruk Givn for salg av gavekort

Kjøper: Person eller organisasjon som kjøper gavekort hos brukersted

Tjeneste: Gavekort-tjenesten Givn

3. Tjenesten

Leverandøren er teknisk tilrettelegger for gavekort-tjenesten Givn. Alle rettigheter og forpliktelser etter Kjøpsavtalen er mellom kjøper og selger. Kjøpsavtalen inngås for kjøpers og selgers egen regning og risiko. Leverandøren har ikke kontroll over eller ansvar for kvaliteten, sikkerheten, lovligheten eller eksistensen av varer/tjenester som selges. 

Leverandøren er kun ansvarlig for den tekniske leveransen av Tjenesten, og skal  utover dette holdes utenfor Brukerstedets og Kjøpers avtalerelasjon. Eventuelle konflikter forårsaket av Brukersted eller Kjøper må løses partene imellom. Kjøper kan under ingen omstendighet holde Leverandøren ansvarlig for mangler ved varen/tjenesten som gavekortet veksles inn i.

4. Priser

Alle priser vises inkl. og ekskl. mva. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før kjøpet gjennomføres.

5. Betaling

Betaling skjer på kjøpstidspunktet.

6.Leveranse

Varen sendes elektronisk i hht valgt leveransemåte og valgt tidspunkt (e-post/sms).

7. Opphør av Brukersted

Leverandøren kan ikke under noen omstendighet holdes økonomisk ansvarlig dersom et Brukersted slåes konkurs eller av andre grunner ikke kan veksle gavekort inn i en tjeneste eller et produkt. Eventuelle konflikter må løses mellom Brukersted og Kjøper.

8. Angrerett

I følge angrerettloven har Kjøper 14 dager angrefrist, gjeldende fra den dagen varen er mottatt. Dersom Kjøper vil benytte seg av angreretten, skal Kjøper fylle ut angrerettskjema vedlagt forsendelsen og returnere til Leverandøren. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. 

Dersom gavekortet er innløst innen angrefristen, frafaller angreretten.

Angreretten gjelder kun ved forbrukerkjøp. 

9. Varighet

Brukerstedet bestemmer varigheten på gavekortet. Dersom dette ikke er opplyst, gjelder ordinær foreldelsesfrist på 3 år. 

10. Personopplysninger

Leverandøren behandler persondata i henhold til personopplysningsloven. Ved bruk av tjenesten samtykker Kjøper i Leverandørens behandling av personopplysninger i henhold til Leverandørens personvernerklæring.

11: Force Majeure

Dersom gavekortet ikke kan innløses pga forhold som er utenfor Leverandørens kontroll, som f.eks, men ikke utelukkende, naturkatastrofer, brann, terrorsituasjoner ol., er Leverandøren ikke ansvarlig for skade eller ulempe som voldes kunde. Kunden kan ikke kreve beløpet refundert av Leverandøren. Eventuelle konflikter må løses mellom Kjøper og Brukersted.

12. Bruk av Tjenesten

Ved bruk av Tjenesten bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert  vilkårene. Dersom du ikke aksepterer vilkårene, skal du ikke bruke Tjenesten eller gjennomføre kjøp.